وبلاگ شخصي حسين رضازاده
مدرس دوره های آموزشی مدیریت و رفتار سازمانی

 

فیلیپ زیمباردو یکی از مشهورترین روانشناسان معاصر است که تحقیقات او در دانشکده روان شناسی دانشگاه استنفورد (بویژه آزمایش زندان) از معروفیت خاصی برخوردار است.

اخیرا در خبرنامه بهار 93 انجمن روان شناسی اجتماعی ایران مطلب جالبی از ایشان در خصوص دیدگاه های زمانی افراد و تاثیر این نگرش ها بر موفقیت و خوشبختی آنها خواندم که بنظرم با بحث تحلیل رفتار متقابل اریک برن نیز نقاط مشترک و هماهنگی هایی دارد.

 در قسمت ذیل مطلب مورد نظر از خبرنامه انجمن روان شناسی اجتماعی عینا نقل می شود:

 

 

 

دیدگاههای زمانی

سخنرانی دکتر فیلیپ زیمباردو در همایش TED

 

میخواهم مسائلی را درباره قدرت پنهانی «زمان» با شما در میان بگذارم. بیایید به مکالمه ای که اساس وسوسه شدن آدم بود گوش فرا دهیم.

- (حوا): آدم! اینقدر سوسول نباش! یه گاز بزن. من زدم!

- ( شیطان): آدم، فقط یه گاز. حوا رو تنها نذار!

- (آدم ):  نمیدونم دوستان. نمیخوام تو دردسر بیافتم! خیلی خوب. یه گاز. مگه چی میشه؟

 

زندگی پر از وسوسه است. همش راجع به احتیاط و امتناع است.آره، نه ، الان، بعد ، بدون فکر، با فکر، تمرکز روی حال، تمرکز روی گذشته. تعهد اتِ به خویشتن داری قربانی خواسته های لحظه ای میشود.

از میان دخترانی که به خودشان قول نجابت و باکرگی داده اند، اکثرشان (حدود 63%) در کمتر از یک سال مغلوب تمایلات جنسیشان شدند. و اکثرشان هم بدون استفاده از روشهای ضد حاملگی!  چه قولهایی!

حالا بیایید بچه های 4 ساله را وسوسه کنیم و به آنها شیرینی بدهیم . میتونن الان یک شیرینی بگیرن. ولی اگر صبر کنن، تا محقق برگردد، میتونن دو تا شیرینی بگیرن. البته که اگر شیرینی دوست داشته باشین به نفعتونه که صبر کنید .دو سوم این بچه ها مغلوب وسوسه میشوند. نمیتوانند صبر کنند. بچه های دیگر البته صبر میکنند. آنها به وسوسه شان غالب میشوند. « الان» را برای «بعد» به تاخیر میاندازند.

والتر میشل ، همکار من در دانشگاه استنفورد، 14 سال بعد برگشت، تا سعی کند تفاوت بین این بچه ها را بیابد. تفاوتهای بسیار بزرگی بین بچه هایی که مقاومت کردند و بچه هایی که مغلوب وسوسه شدند بود. آنهایی که مقاومت کردند نمراتشان در امتحان حدود 253 نمره بالاتر بود. این خیلی مسأله بزرگی است. مثل یک رده هوشی SATمتفاوت است. آنها مشکلات و درگیریهای کمتری داشتند. دانش آموزان بهتری بودند .با اعتماد به نفس و مصمم بودند. و نکته اصلی، برای من و شما اینست که آنها بجای حال متمرکز بر آینده بودند.

خب، پس « دیدگاه زمانی» چیست؟ این مسئله ای است که امروز می خواهم درباره آن صحبت کنم. دیدگاه زمانی بررسی فرآیندی است که در آن افراد، همه ما، روند تجربیات انسانی خود را با توجه به حوزه های زمانی تقسیم بندی میکنیم. و این به طور خودکار و ناخودآگاه اتفاق میافتد. این حوزه های زمانی در فرهنگها، کشورها، افراد، طبقات اجتماعی، و رده های تحصیلاتی متفاوت متغیر است. و مشکل اینست که اینها )حوزه های زمانی( گاهی به یک سو متمایل میشوند. به این دلیل که یاد می گیریم بعضی را بیش از حد و بعضی را کمتر استفاده کنیم.

چه چیز تعیین کننده هر کدام از تصمیمات شماست؟ شما تصمیمی را میگیرید که بر اساس آن عمل خواهید کرد.برای بعضیها، )این تصمیمات( راجع به شرایط فعلی است، کارهایی که دیگران میکنند و طوری که خودشان احساس می کنند . و این افرادی که اینگونه تصمیمگیری میکنند را «حالگرا» میخوانیم، به این دلیل که تمرکز آنان روی حال است.

برای بعضی زمان حال مهم نیست، مهم این است که این موقعیت چه شباهتی به «موقعیتهای قبلی که تجربه کرده اند دارد؟» پس تصمیماتشان بر اساس خاطرات و تجربیات گذشته است. و ما این افراد را به این دلیل که تمرکز آنان روی گذشته است «گذشته گرا» میخوانیم.

برای بعضی گذشته یا حال مهم نیست، همه چیز راجع به آینده است. تمرکز آنها بر  پیش بینی پیامدهاست. ارزیابی هزینه ها و فواید. ما این افراد را «آینده گرا» می خوانیم. تمرکز آنها بر «چه خواهد شد» است.

پس، میخواهم بگویم که، «تضاد زمانی» که همان تضاد در، «دیدگاه زمانی» است چیزی است که بر تمام تصمیمات شما تأثیرگذار است ، و شما از آن بی خبرید .خصوصا به آن میزانی که شما به یکی از این «حوزه های زمانیِ به یک سو متمایل» وابسته اید. البته این حوزه های زمانی شش تا هستند. دو حالت حال گرایی داریم .همچنین دو حالت گذشته گرایی و آینده گرایی وجود دارد. شما می توانید روی «گذشته گرایی منفی» یا « گذشته گرایی مثبت » تمرکز داشته باشید. میتوانید «حال گرای خوشگذران» باشید. خصوصا به لذایذ زندگی توجه کنید. یا می توانید «حال گرای معتقد به جبر» باشید: هیچ نیز مهم نیست، زندگی شما مقدر شده است. می توانید «آینده گرای هدفمند» باشید یا می توانید «آینده گرای ماوراء الطبیعه» باشید: باور کنید که زندگی پس از مرگ شروع میشود. ایجاد انعطاف روانی برای تغییر جهت «دیدگاه زمانی» متناسب با شرایط، مسئله ای است که باید یاد بگیرید.

پس، خیلی سریع، دیدگاه زمانی بهینه چیست؟ گذشته گرایی مثبت بالا، آینده گرایی هدفمند متعادل، و حالگرایی خوشگذرانی متعادل. و همیشه گذشته گرایی منفی پایین و حالگرایی معتقد به جبر پایین. پس بهترین ترکیب دیدگاه زمانی را از گذشته می گیریم، گذشته گرایی مثبت به شما رگ و ریشه میدهد؛ خانوادتان، هویتتان و خودتان را به هم وصل میکنید. چیزی که از آینده میگیرید بال و پر است برای صعود به مقاصد و چالشهای جدید. آن چه از حالگرایی خوشگذران میگیریم انرژی است؛ انرژی برای کشف خود، مکانها، آدمها، و حسهای نفسانی.

هر دیدگاه زمانی غیر از این، جنبه های منفی بیشتری از جنبه های مثبت دارد. آینده گراها چه چیزهایی را فدای موفقیت میکنند؟ وقتگذرانی با خانواده و دوستان را فدا می کنند. اوقات خوش را فدا میکنند. لذتهای شخصی را فدا میکنند. سرگرمی هایشان را فدا میکنند. از خوابشان میزنند. پس سلامتیشان تحت تأثیر قرار می گیرد و برای کارشان، دستاوردهایشان، و قدرت کنترل، زندگی میکنند. مطمئنم این موضوع برای بعضی مخاطبان TED آشناست.  

و برای من هم آشنایی دارد.  من در جنوب «بورانکس» (در نیویورک) در محله ای فقیرنشین، در خانواده ای سیسیلی، بزرگ شدم. همه در گذشته و حال زندگی میکردند. من به عنوان یک آدم آینده گرا اینجا هستم کسی که به اوج رسید و تمام این  «فداکاری ها» را کرد به بخاطر اینکه معلمانم مداخله کردند و مرا به یک آینده گرا تبدیل کردند. به من گفتند «این شیرینی را الان نخور، برای اینکه اگر صبر کنی دو تا میگیری». تا اینکه  یاد گرفتم متعادل باشم. من «حالگرایی خوش گذرانی» و تمرکز بر «گذشته گرایی مثبت»  را نیز اضافه کردم. به همین دلیل الان در سن 76 سالگی با نشاط تر و مفیدتر از همیشه ام، و از همیشه خوشحالترم.

فقط میخواهم بگویم که این موضوع به خیلی از مشکلات دنیا مربوط میشود؛ تغییر میزان ترک تحصیل بچه های مدرسه ای، مبارزه با اعتیاد، افزایش سلامت دندان، درمان سربازانی که بیماری «استرسِ پس از سانحه» دارند با استعارههای زمانی - درمان های معجزه آسا - ترویج صرفه جویی و نگهداری، تقلیل دوره توانبخشی جسمانی در جایی که میزان انصراف50 درصد است، تغییر نوع جاذبه ها در تروریست های انتحاری ، و اصلاح درگیریهای خانوادگی با عنوان درگیری حوزه های زمانی.

میخواهم حرفهایم را اینگونه پایان دهم؛ خیلی از معماهای زندگی را میتوان با درک دیدگاههای زمانی خود و دیگران حل کرد. و این ایده خیلی ساده و واضح است، ولی من فکر میکنم پیامدهای آن خیلی عمیق اند.

 

لازم به ذکر است مطالب فوق الذکر در سخنرانی مجازی پرفسور زیمباردو در زمینه دیدگاه های زمانی در دومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی ایران در مورخ 15/12/92 ارائه شده است.


برچسب‌ها: دیدگاههای زمانی, فیلیپ زیمباردو, مدیریت زمان, حال گرایی, گذشته گرایی

ارسال در تاريخ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 توسط ح. رضازاده

برگزاري دوره مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه

 

 

 

نهمين دوره «مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه» در شركت بيمه ايران براي متقاضيان تاسيس دفاتر نمايندگي بيمه برگزار شد.


برچسب‌ها: برگزاري دوره مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه

ارسال در تاريخ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 توسط ح. رضازاده

مديريت، شوخي بردار نيست!

 

برای دستیابی به اهداف سازمانی، منابع مختلفی می بایست در اختیار بوده و مورد استفاده قرار گیرد، ولی همه منابع به یک اندازه اهمیت ندارند. بدون شک منابع انسانی ماهر و آگاه از مهمترین سرمایه های هر سازمانی است، ولی عاملی به نام «مدیریت» قابل مقایسه با هیچ یک از عوامل دیگر نیست. بقول یکی از صاحبنظران، «مدیریت، شاه بیت غزل هستی است»!

قوت و ضعف هر سازمان و نهادی در درجه اول به نحوه و کیفیت مدیریت آن مجموعه بر می گردد. نیروهای متخصص، با انگیزه و کارآمد تحت مدیریت یک مدیر ضعیف تبدیل به افرادی، بی انگیزه و ناکارآمد و بعبارتی هیچ کاره می شوند، اما همان نیروها و یا حتی نیروهای معمولی، تحت مدیریت مدیری توانمند تبدیل به افرادی باانگیزه و کارآمد و بعبارت دیگر تبدیل به ستاره می شوند.

...


برچسب‌ها: اهميت مديريت

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه سوم تیر 1393 توسط ح. رضازاده

اهمیت توجه به برنامه ریزی و اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی

 

 

 

برنامه ریزی اولین وظیفه از وظایف مدیریتی است و اولین گام در برنامه ریزی موضوع هدفگذاری می باشد. بدون هدفگذاری مناسب دچار سردرگمی، پراکنده کاری، روزمرگی و رکود خواهیم شد، اما بدیهی است که هر موضوعی را نمی شود بعنوان هدف انتخاب کرد. اهداف باید واقعبینانه، جامع، قابل اندازه گیری، شفاف و چالشی باشد. بقول یکی از علمای مدیریت "هر چیزی که قابل اندازه گیری نباشد، قابل مدیریت نیست"، بنابراین اهداف می بایست به مقادیر کمی  و قابل سنجش تبدیل شود.

...


برچسب‌ها: اهمیت توجه به برنامه ریزی و اجرای آن در سازمان تام, چشم انداز, اهداف

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 توسط ح. رضازاده

برگزاري دوره مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه

 

 

 هشتمين دوره «مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه» در شركت بيمه ايران براي متقاضيان تاسيس دفاتر نمايندگي بيمه برگزار شد.


برچسب‌ها: برگزاري دوره مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه, كارگاه آموزشي مباني سازمان و مديريت

ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 توسط ح. رضازاده

 

من بیشتر از ارتشی می ترسم که از صد گوسفند تشکیل شده است و رهبر آنها یک شیر است،

تا ارتشی که از صد شیر تشکیل شده و رهبر آنها یک گوسفند است.

 

 


برچسب‌ها: جمله قصار مديريتي, رهبري موثر

ارسال در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 توسط ح. رضازاده

 شیخ و شتر

 

 بزرگی با حال بدی در بستر بیماری، خود را در آستانه مرگ دید. بنابراین از فرزندان و مریدان خود خواست که از کوچک و بزرگ در شهر برای او حلالیت بگیرند و کسی را از قلم نیاندازند تا با خاطری آسوده تر رهسپار سرای باقی شود.

...


برچسب‌ها: حکایتهای مدیریتی, شایسته سالاری, شناخت افراد

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 توسط ح. رضازاده
 

.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نگرش و تفکر سیستمی

در  بانک شهر

 

کارگاه آموزشی نگرش و تفکر سیستمی در ستاد مرکزی بانک شهر برگزار شد.

در دوره مذکور موضوعات زیر برای تعدادی از پرسنل ستاد مرکزی بانک شهر ارائه شد:

·        ضرورت و اهمیت تفکر سیستمی

·        تفاوتهای روشهای سیستمی و غیرسیستمی در برخورد با مسائل

·        اصول و قواعد تفکر سیستمی

·        کاربرد تفکر سیستمی در برنامه ریزی

·        روش بررسی مسائل سازمانی با تفکر سیستمی

در پایان دوره، آزمونی با محوریت طرح مسائل سازمانی و تجزیه و تحلیل سیستمی مسائل و ارائه راهکارهای سیستمی برگزار شد. در این آزمون، شرکت کنندگان در دوره، در قالب گروه های مختلف به همفکری، بحث و اشتراک نظر در خصوص سئوالات و مشکلات سازمانی و ارائه راهکارهای سیستمی و تجزیه و تحلیل مسائل مطروحه پرداختند

 

 

 

درباره دوره و اهمیت نگرش و تفکر سیستمی در سازمانها:

... نگرش سيستمي چارچوبي منطقي و علمي ارائه مي دهد که با ساير نگرشها متفاوت است و اين تفاوت از چندبعدي بودن آن ناشي مي شود. لذا فردي که سيستم نگر است مي تواند به شناخت کامل تري از محيط خود دست يايد.

فردي که جهان بيني و نحوه تفکر خود را بر نگرش سيستمي استوار مي سازد نه تنها از يک بعدي بودن و قشري فکر کردن مبري است و از تعصب ناآگاهانه و يک سو نگري دوري ميجويد، بلکه با بررسي کامل درباره کليت يک موضوع و در نظر گرفتن کليه ارتباطات ممکن (در حد امکان) ميکوشد تا به شناخت کاملتري از موضوعات و سيستمهاي محيطي خويش دست يابد و در موقعيت شناخته شده اي وظايف خويش را انجام دهد. ...

 

ریشه بسیاری از مشکلات سازمانها و جوامع (بویژه در کشورهای جهان سوم) در عدم نگاه سیستمی به پدیده های مختلف می باشد. در این گونه سازمانها علل مختلف مشکلات و زنجیره ارتباطات و عوامل به درستی درک نشده و در نتیجه راهکارها و تصمیمات اغلب جزء نگرانه بوده و تنها بخشی از مسئله را مورد توجه قرار می دهد در چنین شرایطی ارائه راهکارها نه تنها موجب حل مشکلات نمی گردند بلکه باعث پیچیده تر شدن مشکلات، دوباره کاری و پراکنده کاری می شوند.

با رويكرد سيستمي، می بایست بخشها و اجزای سازمان در قالب یک سیستم کلی دیده شوند که این سیستم کلی بخشی از یک سیستم بزرگتر بوده و البته با سیستم های متعدد دیگر نیز در ارتباط و تاثیر و تاثر متقابل است. واقعیت اين است که نقش سیستمها در موفقیت و ضعف یک سازمان بسیار مهمتر از عوامل دیگر است. یک سازمان یا  سیستم خوب طراحی شده، پیچیدگی و ظرافت های خاص خودش را دارد، در این گونه سیستمها عضو منفعل یا عضوی که از بقیه اعضاء تاثیر نپذیرد یا در تعامل نباشد وجود نخواهد داشت. بقول معروف:

چو عضوی به درد آورد روزگار                          دگر عضوها را نماند قرار

اجزای سیستم در عین حال که هر کدام اهداف و وظایف خاص خودشان را دارند، در جهت رسیدن به اهداف کلی سیستم نیز با همدیگر تعامل و همکاری دارند و از نتیجه این تعامل، سینرژی یا هم افزایی سازمانی بوجود می آید. حال با این مقدمه باید دید که:

آیا اجزای سازمان در ارتباط و تعامل کامل با همدیگر هستند؟

آیا اجزای سازمان به اهداف و وظایف بخشی خود اشراف کافی داشته و آیا درک مشترکی از اهداف سیستم کلی وجود دارد؟

آیا سیستم های مختلف سازمان به اندازه کافی پیچیده و کامل هستند؟ آیا در این سیستم ها کلیه جوانب امور پیش بینی شده است؟

آیا زیرسیستمها در تعامل و اثر متقابل با دیگر سیستمهای سازمان قرار دارند؟

آیا سایر بخش های سازمان در خصوص عملکرد یک زیرسیستم مشخص ، بطور مداوم بازخورد می دهند؟ و آیا زیرسیستم موردنظر متناسب با این بازخوردها در برنامه ها و فعالیتهایش تغییر ایجاد می کند؟

توجه به  هرکدام از سئوالات فوق و ایجاد تغییرات متناسب، گامهایی در جهت اصلاح سیستم كلي و زيرسيستم هاي سازمان می باشد. برای اصلاح امور و توفیق سازمان، تغییر و اصلاح سیستم ها بسیار مهمتر از تغییرات دیگر می باشد. اگر سیستم های سازمان به اندازه کافی، کامل، جامع و هوشمندانه طراحی شده و البته بکار گرفته شوند، همین سیستم ها فرصت سوء استفاده، تعلل و رکود را به افراد نخواهند داد. در این گونه سیستم ها فرصتی برای رابطه بازی، تخلف و دور زدن فرآیند ها وجود نداشته و سیستم کلی سازمان در عین تعامل با سیستم های دیگر به شرایط و اقتضائات محیطی سریعاً واکنش مناسب نشان می دهد.

 

 

بنظر من، در اغلب سازمان های دولتی و عمومی، بجای ارتباط سیستماتیک بین بخشها و اجزا، عمدتاً با جزیره های جدا از هم سرکار داریم که اغلب تعامل و ارتباطات بسیار محدودی با یکدیگر داشته و در نتیجه شاهد پراکنده کاری، هم پوشی، ناهماهنگی، تعصب واحدی، محدودنگری و بسیاری از معضلات دیگر هستیم.

برخی از زیرسیستمها به عنوان یک واحد، ارتباط سیستماتیکی با سایر بخشهای سازمانی ندارند، به عبارت دیگر همکاری و تعامل لازم بین این بخش ها وجود نداشته و در نتیجه درک واقعی از نیازهای زیرسیستمها حاصل نمی شود. واحدهای سازمانی بازخور لازم را به همدیگر ارائه نمی دهند، البته مکانیزمهایی برای آگاهی از نتایج عملکرد زیرسیستمها و ارائه بازخورها طراحی و يا اجرا نمی شود. لازم به ذکر است بازخور در پویایی و موفقیت سیستم ها نقش اساسی دارد، البته در صورتیکه بازخورها موجب عملکرد های اصلاحی شده و نهایتاٌ عملکرد کل سیستم را بهبود بخشند والا، بازخورهایی که مبنای تغییرات و اصلاحات نباشند هیچ کاربردی ندارند.

علاوه بر اين، با ايجاد ارتباط سيستماتيك بين زیرسیستمهای سازمانی با ساير بخشها و فرايندهاي سازماني، بايد شرايطي را بوجود آورد شرایط ضعف عملکرد را به حداقل رساند...

 


برچسب‌ها: کارگاه آموزشی آشنایی با نگرش و تفکر سیستمی, دوره تفكر سيستمي

ارسال در تاريخ جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393 توسط ح. رضازاده
.

برگزاری  کارگاه  آموزشی کار تیمی در شرکت ملی مس ایران

(مجتمع مس سرچشمه)  

استفاده از تست بلبین برای تیم سازی

دوره آموزشی کار تیمی در شرکت ملی مس ایران (مجتمع مس سرچشمه) برگزار شد،  دوره مذکور که برای تعدادی از مهندسین و سرپرستان مجتمع مس سرچشمه برگزار می شد در نوع خود تجربه جالبی بود. شرکت کنندگان در دوره همگی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و شاغل در حوزه های صنعتی و معدنی بودند و بنا به اقتضای حرفه ای و تحصیلی بسیار علاقمند به تمرینات عملی و مثالهای ملموس و بقول خودشان کاربردی بودند. در این دوره علاوه بر تیم سازی و کار عملی تیمی، تمرینهایی جهت اثربخشی ارتباطات و افزایش خلاقیت در جلسات تیم اجرا شد.

 

 در دوره مذکور پس از ارائه مباحث و موضوعات مربوط به گروه و تیم، با استفاده از تست بلبین نقش ها و ویژگیهای شخصیتی حاضرین در کلاس مشخص گردید و سپس در قالب 3 گروه  تقسیم شده  تا با مشارکت یکدیگر به تمرین کار تیمی بپردازند. این بخش از کلاس جذابیت خاصی برای حاضرین داشت و وجود دیدگاه های فنی مهندسی در کارهای عملی ارائه شده مشهود بود.

 

نکته جالب توجه در این تمرینها این بود که تیم هایی که نقش های هشت گانه مورد نیاز برای عملکرد تیمی موفق را بطور تقریبا کامل داشتند از سرعت عمل و عملکرد بهتری برخوردار بودند.

 لازم به ذکر است برای تشکیل تیم های موفق شرایط و ویژگیهای خاصی می بایست مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهمترین موضوعات متناسب بودن و مکمل بودن نقش و ویژگیهای فردی اعضای تیم می باشد. به همین منظور دانشمندی بنام مردیت بلبین لیستی از نقش ها و ویژگیهای مورد نیاز برای تشکیل تیم های موفق را ارائه نموده و به منظور شناسائی ویژگیهای افراد تستی تهیه نموده که در ادبیات مدیریت به تست بلبین مشهور شده است.

 

توضیح در خصوص تست بلبین:

هر فرد دارای خصوصیات رفتاری مختلفی است، اما با توجه به مجموع رفتارهای یک فرد می توان یک نقش را  به عنوان نقش غالب رفتاری وی در نظر گرفت. با توجه به این موضوع در کار تیمی اعضای تیم دارای نقش های متفاوتی هستند. بلببین اولین کسی بود که به شناسایی نقش های عمده موجود در یک تیم پرداخت. به نظر بلبین تیمی را می توان به معنای واقعی کلمه تیم نامید که تمامی نقش های اصلی را دارا باشد.

يكي از پايه هاي مديريت مشاركتي و كار تيمي، شناسایی قابلیت­ها و انتخاب افراد تيم بر اساس این قابلیت ها است. اين مهم در مديريت مدرن امروز به صورت دقيقي مدون شده و تست بلبين يكي از ابزارهايي است كه براي معماري گروه طراحي شده است.

آقای بلبین بر اساس رفتار افراد در گروه، 8 نقش زیر را تعريف مي كندكه یک تیم کاری موفق نیاز به تمامی این نقش ها دارد.

1.       عمل‌گرايان (مجریان) Implementers

2.       هماهنگ‌كنندگان Coordinators

3.       وادار كنندگان(شکل دهنده یا به فعل درآورنده) Shapers

4.       ايده‌پردازان Plants

5.       منبع‌ياب­ها Resource investigators

6.       ارزيابان (مراقبین) Monitor Evaluators

7.       گروهي كاران (عضو فعال گروه) Team Workers

8.       تمام كنندگان Completer-Finishers

اين نقش ها هيچ مزيّت و برتري ويژه اي نسبت به همديگر ندارند و همان طور كه نور سفید از 7 طيف رنگی تشكيل يافته که هر كدام از آنها ويژگي مخصوص به خود را دارد، در یک گروه هم تجميع اين نقش ها، ما را به يك مديريت مشاركتي موثر رهنمون خواهد كرد.

تست بلبین به دليل كاربردي بودن و نقش مهمي كه در شناساندن شخصيت كاري هر فرد در معماري تیم دارد، يكي از آزمون هاي ثابت، در انتخاب نیروهای انسانی شركت هاي مهم بين المللي است.

نکته مهمی که در انجام این آزمون و سایر آزمون های مدیریتی باید رعایت شود این است که هر یک از ما یک شناخت از وضعیت واقعی خود داریم و یک تصور از حالت ایده آل که تمایل داریم رفتارمان با این حالت ایده آل ذهنی هماهنگی داشته باشد. اما در تکمیل این آزمون ها، پاسخ ها باید به حالت واقعی نزدیک باشند نه حالت ایده آل. چرا که در غیر اینصورت بیان روشنی از وضعیت حال حاضر آزمون دهنده را مشخص نمی نماید. به عبارت ساده تر پاسخ ها باید به منِ واقعی نزدیک باشند نه منِ ایده آل!

لازم به توضيح است که بعضي از اعضاي تيم مي توانند دو يا چند نقش را همزمان داشته باشند و از اين رو براي هر تيمي تعداد حداقل 8 نفر ضروري نيست

 برچسب‌ها: برگزاری کارگاه آموزشی کار تیمی, استفاده از تست بلبین برای تیم سازی

ارسال در تاريخ شنبه سی ام فروردین 1393 توسط ح. رضازاده
.

شوخی های مدیریتی

 

آدم خوارها

پنج آدمخوار در یك شرکت استخدام شدند. هنگام مراسم خوشامدگویی رئیس شرکت گفت: "شما همه جزو تیم ما هستید. شما اینجا حقوق خوبی می گیرید و میتوانید به غذاخوری شرکت رفته و هر مقدار غذا که دوست داشتید بخورید. بنابراین فكر کارکنان دیگر را از سر خود بیرون کنید". آدمخوارها قول دادند که با کارکنان شرکت کاری نداشته باشند. چهار هفته بعد رئیس شرکت به آنها سر زد و گفت: "می دانم که شما خیلی  سخت کار میکنید. من از همه شما راضی هستم. امّا یكی از نظافتچی های ما ناپدید شده است. کسی از شما میداند که چه اتفاقی برای او افتاده است؟" آدمخوارها اظهار بی اطلاعی کردند. بعد از اینكه رئیس شرکت رفت، رهبر آدمخوارها از بقیه  پرسید: " کدوم یك از شما نادونا اون نظافت چی رو خورده ؟


برچسب‌ها: شوخی ها و نکات مدیریتی

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 توسط ح. رضازاده

عيد بهانه است...

پاسخ يا واكنش ؟


عيد نوروز بهانه اي است براي آمدن بهار، چرا كه بهار در ذات طبيعت است و بدون عيد هم بهار مي آيد. طبيعتي كه تغيير، جزء لاينفك آن است، تغيير فصول، تغيير آب و هوا، و...

و انسان اين مخلوق با عقل خدا، نشان داده كه تا به امروز توانسته خودش را با تمام تغييرات طبيعت و محيط همراه نمايد، نسل ميلياردي بشر كه بر روي اين كره خاكي زندگي ميكند خود گواه اين امر است.

 از آنجا كه آدمي هم جزئي از همين طبيعت است، در كنار طبيعت تغيير ميكند. كودك انساني، نوزادي ناتوان متولد ميشود، سپس نو نهالي، نوجواني، جواني، ميانسالي ، پيري  را پشت سر ميگذارد و... مرگ، آخرين مرحله از اين فرآيند تغيير فيزيكي است. مراحل تغيير فيزيكي براي عموم انسانها تابع تغيير طبيعت است و براي همه مشابه، ولي فرايند تغيير روحي، عقلي و فكري آدم ها براي همه يكسان نيست، زيرا بسياري از ما هنوز كه هنوز است كودكان بزرگسال نمايي بيش نيستيم. رفتارهاي ما، باورهاي ما، كلام ما همه حاكي از اين هستند كه ما هنوز در همان كودكي خود مانده ايم و رشد نكرده ايم ...

.


برچسب‌ها: واكنش يا پاسخ, به مناسبت عيد نوروز, رشد و تغيير

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 توسط ح. رضازاده

برگزاري كارگاه آموزشي مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه


 هفتمین دوره «مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه» در شركت بيمه ايران براي متقاضيان تاسيس دفاتر نمايندگي بيمه برگزار شد.


برچسب‌ها: برگزاري كارگاه آموزشي مباني سازمان و مديريت

ارسال در تاريخ دوشنبه هفتم بهمن 1392 توسط ح. رضازاده
.

برگزاری  دوره آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر

در دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران

 


دوره آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران برگزار شد.


برچسب‌ها: برگزاری كارگاه آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موث

ارسال در تاريخ جمعه بیست و دوم آذر 1392 توسط ح. رضازاده

سیستم ارتقا و رشد

 

یک داستان تکراری و یک نکته مدیریتی!!!

یارو نشسته بوده پشت بنز آخرین سیستم، داشته صد و هشتاد تا تو اتوبان میرفته، یهو میبینه یك موتور گازی ازش جلو زد! خیلی شاكی میشه، پا رو میگذاره رو گاز، با سرعت دویست از بغل موتوره رد میشه. یك مدت واسه خودش خوش و خرم میره، یهو میبینه متور گازیه غیییییژ ازش جلو زد! دیگه پاك قاط میزنه، پا رو تا ته میگذاره رو گاز، با دویست و چهل تا از موتوره جلو میزنه. همینجور داشته با آخرین سرعت میرفته، یهو میبینه، موتور گازیه مثل تیر از بغلش رد شد!! طرف كم میاره، راهنما میزنه كنار به موتوریه هم علامت میده بزنه كنار.


برچسب‌ها: شوخی های مدیریتی, سیستم ارتقا و رشد, تفاوت مدیـران در اونـور دنیا و اینـور دنیا, مفاهیم بازاریابی از زبان استاد دانشگاه استنفورد

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه هجدهم آبان 1392 توسط ح. رضازاده

پرورش استعدادها

 

وظیفه هر مدیر است كه به هر یك از اعضای گروه خود كمك كند تا استعدادهای خود را به عرصه ظهور برسانند . در این راستا می توان توصیه های زیر را مدنظر قرار داد:

1- از برنامه هایی استفاده كنید و وظایفی را تعیین كنید كه مهارتهای مدیریتی و تحلیل گرانه افرادتان را بالا ببرید و اعضای گروهتان را كه برای ترفیع شایستگی دارند امتحان كنید و بشناسید .

2- اول توضیح بدهید كه چه كارهایی لازم است و بعد از فرد بخواهید رئوس مطالب را تكرار كند تا مطمئن شوید فهمیده است. برای آنكه به كاركنان كم تجربه كمك كنید، از آنها بخواهید كه با برنامه كارهایشان دوباره پیش شما بیایند و پیشرفت آنها را بررسی كنید.برچسب‌ها: نکات مدیریتی, پرورش استعدادها

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه هجدهم آبان 1392 توسط ح. رضازاده
 

برگزاري دوره رفتار سازماني و ارتباطات موثر

در اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ

 

كارگاه آموزشي «رفتار سازماني و ارتباطات موثر» در اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ برگزار شد.

دوره مذکور شامل دو بخش کلی بود در بخش اول كه به موضوع رفتار سازماني اختصاص داشت، اهداف ذيل مد نظر قرار داشت :

آشنا ساختن مخاطبين با انواع رفتارهای سازمانی و نحوه مدیریت آنها، و همچنين آشنايي با چگونگي آغاز و تکوین مدیریت رفتار سازمانی، درک مفهوم و ميزان اهميت شاخصهاي تاثير گذار بر رفتار كاركنان در ابعاد فردی، گروهی و سازمانی، يادگيري نحوه ایجاد تغییر در ابعاد مورد نظر و بررسی تاثیر ساختارسازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و نوع تفکر و نگرش مدیران بر رفتار كاركنان و توسعه خلاقیت، نوآوری و پویایی در سازمان.

در بخش دوم از دوره مذکور(ارتباطات موثر) ، ارتباطات و اثربخشی ارتباطات تعریف شده و اهمیت ارتباطات در موفقیت های فردی و سازمانی، مدل ارتباطی، موانع ارتباطات موثر و...  تشریح شد. در ادامه به برخی از تکنیکهای ارتباطات اثربخش ( از جمله تحليل رفتار متقابل، پنجره جوهري و ... ) اشاره شده و با استفاده از روشهاي ذكر شده، تمرينهايي جهت بهبود ارتباطات اجرا گرديد.

 


برچسب‌ها: كارگاه آموزشي, برگزاري دوره رفتار سازماني و ارتباطات موثر, تحليل رفتار متقابل

ارسال در تاريخ جمعه دهم آبان 1392 توسط ح. رضازاده
اعلام نمرات پایان ترم

 قابل توجه دانشجویان دروس زبان تخصصی2  و اخلاق حرفه اي

نمرات درس زبان تخصصی2 (کارشناسی) در سایت مرکز و سامانه سجاد و درس اخلاق حرفه اي (کاردانی( در سایت مرکز قرار گرفتارسال در تاريخ دوشنبه پانزدهم مهر 1392 توسط ح. رضازاده
ارسال در تاريخ پنجشنبه یازدهم مهر 1392 توسط ح. رضازاده
ارسال در تاريخ شنبه ششم مهر 1392 توسط ح. رضازاده
.

برگزاري دوره مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه


در شهریورماه سالجاري، ششمین دوره «مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه» در شركت بيمه ايران براي متقاضيان تاسيس دفاتر نمايندگي بيمه برگزار شد.


برچسب‌ها: برگزاري دوره مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه

ارسال در تاريخ سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 توسط ح. رضازاده

شوخي ها و نكات مديريتي برگرفته از منابع اينترنتي


شوخی های مدیریتی


طوطی مدیر

مردی به یك مغازه فروش حیوانات رفت و درخواست یك طوطی كرد.

صاحب فروشگاه به سه طوطی خوش چهره اشاره كرد و گفت: «طوطی سمت چپ ۵۰۰ دلار است.»

مشتری: «چرا این طوطی اینقدر گران است؟»

...
برچسب‌ها: شوخی ها و نکات مدیریتی

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 توسط ح. رضازاده

برگزاری كارگاه آموزشی تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

در شركت آب و فاضلاب تهران


كارگاه آموزشی تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع براي تعدادي از كاركنان شركت آب و فاضلاب تهران برگزار شد.

در اين كارگاه پس از آشنايي با مواد و قسمتهاي مختلف بخشنامه تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع به بيان نكات كاربردي جهت تكريم ارباب رجوع، مشتري گرائي و بهبود فرايندهاي مربوطه پرداخته شد.برچسب‌ها: كارگاه آموزشی تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع, مشتري گرائي

ارسال در تاريخ دوشنبه هجدهم شهریور 1392 توسط ح. رضازاده
  اين هم مطلب زيبايي از ايميل آقاي امير سيدعباسي عزيز:

قـدرت کلمـات را دسـت کـم نگیـریم


کلمات، تاثیر شگرفی روی ضمیر ناخودآگاه انسان دارند. ناخودآگاه بدون آنکه منظورمان را بداند هر چه بگوییم خوب یا بد را برایمان خلق می کند. لذا لازم است برای دستیابی به موفقیت از کلمات مثبت و دارای انرژی مثبت استفاده کنیم.

...


برچسب‌ها: قـدرت کلمـات را دسـت کـم نگیـریم, انرژي مثبت

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هجدهم شهریور 1392 توسط ح. رضازاده

مطلب زیبایی از ایمیل ارسالی دوست ارجمندم آقای علی اصغر محمودی:


قدرت خارق العاده تلقين

 

می گويند شخصی سر کلاس رياضی خوابش برد. وقتی که زنگ را زدند بيدار شد وباعجله دو مسأله راکه روی تخته سياه نوشته بود يادداشت کرد و بخيال اينکه استاد آنها را بعنوان تکليف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز وآن شب برای حل آنها فکر کرد. هيچيک را نتوانست حل کند، اما تمام آن هفته دست از کوشش بر نداشت . سرانجام يکی را حل کرد و به کلاس آورد. استاد بکلی مبهوت شد ، زيرا آنها را بعنوان دو نمونه از مسائل غير قابل حل رياضی داده بود.

...
 
برچسب‌ها: قدرت خارق العاده تلقين, انرژی مثبت, حکایتهای روانشناسی

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه هفدهم شهریور 1392 توسط ح. رضازاده

برگزاری  دوره آموزشی کار تیمی

در بانك شهر


در شهريورماه دوره آموزشی آشنايي با کار تیمی براي كاركنان ستاد مركزي بانك شهر برگزار شد. در دوره مذکور پس از ارائه مباحث و موضوعات مربوط به گروه و تیم، با استفاده از تست بلبین نقش ها و ویژگیهای شخصیتی حاضرین در کلاس مشخص گردید و سپس در قالب 3 گروه  تقسیم شده  تا با مشارکت یکدیگر به تمرین کار تیمی بپردازند.

نکته جالب توجه در این تمرینها این بود که تیم هایی که نقش های هشت گانه مورد نیاز برای عملکرد تیمی موفق را بطور کامل داشته و مطابق با الزامات و شرايط كار تيمي عمل نمودند از سرعت عمل، كيفيت و عملکرد بهتری برخوردار بودند.


 لازم به ذکر است برای تشکیل تیم های موفق شرایط و ویژگیهای خاصی می بایست مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهمترین موضوعات متناسب بودن و مکمل بودن نقش و ویژگیهای فردی اعضای تیم می باشد. به همین منظور دانشمندی بنام مردیت بلبین لیستی از نقش ها و ویژگیهای مورد نیاز برای تشکیل تیم های موفق را ارائه نموده و به منظور شناسائی ویژگیهای افراد تستی تهیه نموده که در ادبیات مدیریت به تست بلبین مشهور شده است.


برچسب‌ها: برگزاری دوره آموزشی کار تیمی, مدرس كار تيمي

ارسال در تاريخ جمعه پانزدهم شهریور 1392 توسط ح. رضازاده

برگزاری  دوره آموزشی کار تیمی و حل مساله

در دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران


در شهريورماه دوره آموزشی کار تیمی و حل مساله در دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران برگزار شد.


مهمترين عناوين و سرفصل هاي مباحث  مطرح شده در اين دوره عبارتند از:

تعريف مجموعه، گروه و تیم، مزايا و كاركردهاي گروه ها در سازمان، علل پيوستن افراد به گروه ها، مراحل شكل گيري گروه، طبقه بندي گروه ها، مهمترين مطالعات و تحقيقات مربوط به گروه (مطالعات التون مايو، كرت لوين، ادگار شاين، سولومون اش، زيمباردو، كوچ و فرنچ و ...)، كاركردهاي مثبت و منفي گروه، بيماريهاي گروه، مفاهيم اصلي و نيروهاي موجود در گروه (نقش، هنجار، انسجام، اندازه، تركيب گروه، مقام فردي و تصميم گيري گروه)، معرفي برخي از تكنيكهاي تصميم گيري گروهي و انجام تمرين عملي يكي از اين تكنيكها (طوفان مغزي)، عوامل خارجي موثر بر رفتار گروه (استراتژی کلی سازمان، ساختارهای قدرت و اختيارات، قوانین و مقررات رسمی، منابع سازماني، فرآیند انتخاب (گزينش) کارمندان، ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش، فرهنگ سازماني، شرایط فیزیکی کار)، مقايسه گروه با تيم، تفاوت تيم با گروه (ادراك، مالكيت، خلاقيت و همكاري، اعتماد، درك متقابل، رشد فردي، رفع تضادها، تصميم گيري مشاركتي، رهبري شفاف، تعهد)، مقايسه مدير گروه با رهبر تيم، مزاياي تيم هاي كاري، انواع تيم ها، خلق تيمهايي با عملكرد عالي (اندازه، توانايي اعضا، تخصيص نقش و بهبود مهارتها، تعهد به هدف مشاركت، تعيين هدفهاي خاص، رهبري و ساختار، نقصان پذيري و حساب پس دهي، ارزيابي عملكرد و سيستم پاداش، اعتماد متقابل، تبديل افراد به عضو تيم)، مراحل ايجاد تيم، عوامل موفقيت و شكست تيم ها، نگرش سيستمي به تيم، عوامل ساختاري و فرهنگي موثر بر عملكرد گروهي و تيمي، معماري تيم ها (تست بلبين) و ...


همچنين در ادامه بحث تيم، با استفاده از تست بلبین، نقش ها و ویژگیهای شخصیتی حاضرین در کلاس مشخص گردید و سپس در قالب گروه هاي مختلف تقسیم شده تا با مشارکت یکدیگر به تمرین کار عملي بپردازند.

در دوره مذكور كاركناني از سازمانهاي مختلف از جمله وزارت دادگستري، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي، سازمان صنعت معدن و تجارت، صندوق رفاه دانشجويان، دانشگاه خواجه نصير، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني حضور داشتند كه دوره مذكور در مدت 3 روز برگزار شد.


برچسب‌ها: مجموعه, گروه و تیم, مزايا و كاركردهاي گروه ها در سازمان, علل پيوستن افراد به گروه ها, مراحل شكل گيري گروه

ارسال در تاريخ دوشنبه یازدهم شهریور 1392 توسط ح. رضازاده

برگزاري دوره مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه

در تير و مردادماه سالجاري، چهارمين و پنجمين دوره «مباني سازمان و مديريت در شركتهاي بيمه» در شركت بيمه ايران براي متقاضيان تاسيس دفاتر نمايندگي بيمه برگزار شد.ارسال در تاريخ دوشنبه یازدهم شهریور 1392 توسط ح. رضازاده
شوخي ها و نكات مديريتي برگرفته از منابع اينترنتي

شوخی های مدیریتی

 

مصاحبه شغلی

در پایان مصاحبه شغلی برای استخدام در شركتی، مدیر منابع انسانی شركت از مهندس جوان صفر كیلومتر آی تی پرسید: « برای شروع كار، حقوق مورد انتظار شما چیست؟»

مهندس گفت: «حدود 75000 دلار در سال، بسته به اینكه چه مزایایی داده شود!!!»

مدیر منابع انسانی گفت: «خب، نظر شما درباره 5 هفته تعطیلی، 14 روزتعطیلی با حقوق، بیمه كامل درمانی و حقوق بازنشستگی ویژه و خودروی شیك و مدل بالا چیست؟»

مهندس جوان از جا پرید و با تعجب پرسید: «شوخی می‌كنید؟ »

مدیر منابع انسانی گفت: بله، اما یادت باشه اول تو شروع كردی !!!


كارمند تازه وارد

مردی به استخدام یك شركت بزرگ درآمد. در اولین روز كار خود، با كافه تریا تماس گرفت و فریاد زد: «یك فنجان قهوه برای من بیاورید.»

  ...برچسب‌ها: شوخي ها و نكات مديريتي

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه هجدهم مرداد 1392 توسط ح. رضازاده

قابل توجه دانشجويان درس زبان تخصصي حسابداري 2

.

آزمون درس زبان تخصصي شامل دو بخش ترجمه و سئوالات چهار گزينه اي خواهد بود.

در بخش ترجمه 3 پاراگراف از متن دروس اعلام شده ارائه خواهد شد كه مي بايست به فارسي روان ترجمه گردد. همچنين 12 لغت تخصصي وجود خواهد داشت كه مي بايست معادل فارسي آنها نوشته شود.

در بخش سئوالات چهارگزينه اي مي بايست مناسبترين گزينه  را انتخاب نمائيد. (14 سئوال) بخشي از اين سئوالات از نمونه سئوالات امتحاني دانشگاه پيام نور و بخش ديگر از بخشهاي review of  concepts and terminology  فصول اعلام شده طرح شده است.

 


دانلود نمونه سئوالات زبان تخصصي حسابداري2

فايل 1             فايل 2                     فايل 3                      فايل 4


دانلود مجموعه لغات فصول 1 تا 4 (گردآوری شده توسط آقای جبلی)دانلود فایل اکسلی لغات زبان تخصصی 2 با قابلیت آزمون و یادگیری

(تهیه شده توسط آقای نوروزی)


با تشكر از آقايان جبلي و نوروزی آقباش، كه فايل هاي مذكور را ارسال نمودند.


برچسب‌ها: دانلود نمونه سئوالات زبان تخصصي حسابداري2

ارسال در تاريخ جمعه هجدهم مرداد 1392 توسط ح. رضازاده
.

برگزاری  كارگاه آموزشی تكنيكهاي تصميم گيري

در شركت مديريت منابع آب


در تيرماه كارگاه آموزشی تكنيكهاي تصميم گيري به مدت 12 ساعت در شركت مديريت منابع آب كشور  برگزار شد.در اين دوره مباحثي در خصوص تئوريهاي تصميم گيري، تصميم گيري فردي و گروهي، تصميم گيري و شيوه هاي رهبري، شيوه هاي تصميم گيري فردي، تصميم گيري اخلاقي، عوامل محدود كننده تصميم گيري در سازمانها، مدل هاي تصميم گيري و موضوعات منتخب در تصميم گيري و ...  ارائه گرديد.ارسال در تاريخ چهارشنبه نوزدهم تیر 1392 توسط ح. رضازاده
شمارنده